1. 89,00 Euro - Ralph L.
 2. 39,00 Euro - Ole B.
 3. 100,00 Euro - Markus S.
 4. 39,00 Euro - Jörg B.
 5. 60,00 Euro - Thomas M.
 6. 50,00 Euro - Dennis S.
 7. 50,00 Euro - Oliver Z.
 8. 50,00 Euro - Patrick L.
 9. 39,00 Euro - Viviane P.
 10. 39,00 Euro - Elicio Jose D.
 11. 50,00 Euro - Boris J.
 12. 59,00 Euro -  Kai D.
 13. 40,00 Euro - Jasmin R.
 14. 40,00 Euro - Thomas S.
 15. 50,00 Euro - Patrick W.
 16. 80,00 Euro - Jürgen H.
 17. 44,00 Euro - Gunther S.
 18. 50,00 Euro - Julian F.
 19. 40,00 Euro - Christopher W.
 20. 50,00 Euro - Miriam R.
 21. 50,00 Euro - Jup H.
 22. 39,00 Euro - Carsten Z.
 23. 39,00 Euro - Eric J.
 24. 100,00 Euro - Robert H.
 25. 44,44 Euro - Jörg S.
 26. 50,00 Euro - Kevin N.
 27. 50,00 Euro - Markus K.
 28. 45,00 Euro - Annika N.
 29. 39,00 Euro - Jonas R.
 30. 40,00 Euro - Denise G.
 31. 50,00 Euro - Ramona N.
 32. 40,00 Euro - Waldemar S.
 33. 40,00 Euro - Tim H.
 34. 45,00 Euro - Lukas W.
 35. 50,00 Euro - Patrick A.
 36. 50,00 Euro - Tilo Z.
 37. 50,00 Euro - Melanie G.
 38. 50,00 Euro - Tobias B.
 39. 45,00 Euro - Samantha K.
 40. 45,00 Euro - Michael J.
 41. 50,00 Euro - Ralf G.
 42. 75,00 Euro - Claudia L
 43. 40,00 Euro - Lukas V.
 44. 50,00 Euro - Stefan S.
 45. 70,00 Euro - Tobias B.
 46. 40,00 Euro - Alexander S.
 47. 40,00 Euro - Daniel P.
 48. 40,00 Euro - Alexander R.
 49. 39,00 Euro - Eva R.
 50. 39,00 Euro - Sascha K.
 51. 40,00 Euro - Sascha P.
 52. 39,00 Euro - Vanessa F.
 53. 40,00 Euro - Ines J.
 54. 40,00 Euro - Xaver K.
 55. 40,00 Euro - Jörg R.
 56. 50,00 Euro - Gabriel G.
 57. 40,00 Euro - Jonas S.
 58. 50,00 Euro - Manuel D.
 59. 50,00 Euro - Stefan P.
 60. 40,00 Euro - Sebastian S.
 61. 40,00 Euro - Sven S.
 62. 50,00 Euro - Frank B.
 63. 40,00 Euro - Daniel H.
 64. 50,00 Euro - Sascha H.
 65. 40,00 Euro - Joy B.
 66. 40,00 Euro - Olaf S.
 67. 50,00 Euro - Fiona U.
 68. 40,00 Euro - Mischa S.
 69. 40,00 Euro - Nathalie S.
 70. 40,00 Euro - Dominik L.
 71. 40,00 Euro - Alex E.
 72. 40,00 Euro - Timo S.
 73. 45,00 Euro - Annika B.
 74. 50,00 Euro - Uwe S.
 75. 80,00 Euro - Arelis H.
 76. 50,00 Euro - Andreas K.
 77. 40,00 Euro - Sascha S.
 78. 40,00 Euro - Peter A.
 79. 50,00 Euro - Daniel B.

"Harte Jungs für strahlende Kinderaugen" Vol. 03 - Teilnehmerliste