Teilnehmerspenden 2017

 1. 40,00 Euro - Ole B.
 2. 50,00 Euro - Ralph L.
 3. 150,00 Euro - Christian M.
 4. 50,00 Euro - Rene D.
 5. 50,00 Euro - Dennis H.
 6. 60,00 Euro - Kai D.
 7. 50,00 Euro - Claudia J.
 8. 50,00 Euro - Andreas J.
 9. 40,00 Euro - Nadine K.
 10. 40,00 Euro - Stefan K.
 11. 50,00 Euro - Oliver B.
 12. 80,00 Euro - Jürgen H.
 13. 55,00 Euro - Tilo Z.
 14. 50,00 Euro - Constantino C.
 15. 50,00 Euro - Rico P.
 16. 50,00 Euro - Dennis S.
 17. 50,00 Euro - Patrick W.
 18. 40,00 Euro - Christian R.
 19. 50,00 Euro - Jörg S.
 20. 50,00 Euro - Felix R.
 21. 60,00 Euro - Christian W.
 22. 80,00 Euro - Thomas M.
 23. 60,00 Euro - Thorsten T.
 24. 50,00 Euro - Kevin N.
 25. 40,00 Euro - Mario S.
 26. 40,00 Euro - Daniel R.
 27. 40,00 Euro - Thomas S.
 28. 50,00 Euro - Frank B.
 29. 50,00 Euro - Boris J.
 30. 50,00 Euro - Lukas V.
 31. 40,00 Euro - Daniel P.
 32. 40,00 Euro - Ines J.
 33. 200,00 Euro - Uwe W.
 34. 45,00 Euro - Olaf S.
 35. 50,00 Euro - Tobias B.
 36. 50,00 Euro - Tobias M.
 37. 50,00 Euro - Jup H.
 38. 50,00 Euro - Philipe T.
 39. 39,00 Euro - Daniel B.
 40. 50,00 Euro - Nina A.
 41. 40,00 Euro - Carsten Z.
 42. 50,00 Euro - Thomas B.
 43. 50,00 Euro - Marcus M.
 44. 40,00 Euro - Klaus G.